PJZ

Lovenhoek

Lovenhoek is een natuurgebied van meer dan 145 hectare met een verrassend veel verschillende leefgebieden voor planten en dieren. Centraal lag het gehucht Lovenhoek, waar tot begin vorige eeuw meerdere boerderijen stonden. Op de droge zandgronden er rond vond je velden met houtkanten en uitgestrekte heideterreinen. Buiten enkele overblijfselen werd het hele heidelandschap omgezet in naaldhoutbossen. Op vochtigere plaatsen in het gebied vind je waardevolle loofbossen.

In het noorden van de Lovenhoek is vooral de vallei van de Molenbeek, die hier nog sterk kronkelt, bepalend voor het landschap. In de vochtige, halfopen vallei wisselen moerasvegetaties en verspreide bomen en struiken elkaar af.

Meer info op www.natuurpunt.be/natuurgebied/lovenhoek !

Print Friendly, PDF & Email
Share

Een gedachte aan “Lovenhoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *