PJZ

Het beste van 2018

2018 was andermaal een schitterend en boeiend jaar vol leuke ontmoetingen zoals met de altijd fotogenieke baardmannetjes, blauwborsten, ijsvogels, appelvink, mandarijneend en eekhoorns, maar ook met verrassingen zoals de geelgors, roerdomp, kleine bonte specht, groene specht, nachtegaal, blauwe kiekendief, havik, bonte vliegenvanger, spotvogel, kleine bramsijs, vechtende meerkoeten, regenwulp, visdief, boomkruiper, putter, kneu, grutto, regenwulp, grasmussen, kleine karekiet, zwarte kraai en ga zo maar door.

En dan zouden we de fraaie libellen, juffers, verrassende geelwangschildpad, muurhagedis en vlinders zoals het groot geaderd witje, de koninginnepage, keizersmantel, iepenpage, pruimenpage en kleine ijsvogelvlinder nog vergeten.

Een terugblik met de beste 100 van het afgelopen jaar !

Share
Geverifieerd door ExactMetrics