PJZ

Krakeend

Krakeenden zijn nauw verwant aan de wilde eend en sterk toegenomen. Komt hier en daar zelfs in steden voor. Hij broedt veel later in het voorjaar dan de wilde eend en graag in ruigte bij zeer voedselrijk water.

Share
Geverifieerd door ExactMetrics