PJZ

Dodaars

De dodaars is een schuwe watervogel en de kleinste futensoort die bij ons voorkomt.  De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en onderwatervegetatie. Moerasgebieden bijvoorbeeld, maar ook vennen en meren.

Share
Geverifieerd door ExactMetrics