PJZ

Bruin blauwtje

Het Bruin blauwtje is een pioniersoort die vrij snel geschikte gebieden kan koloniseren. Nieuwe (industrie)terreinen, wegbermen of braakliggende akkers met een open vegetatie creëren goede situaties voor deze soort indien ook de waardplanten er aanwezig zijn. In de duinen is extensieve begrazing die open plekken en bloemrijke ruigten behouden of creëren een gunstige maatregel. Waar de soort op bermen voorkomt, kan het beheer best bestaan uit gefaseerd maaien en het voorzien van een voldoende groot nectaraanbod in de zomermaanden.

Er is gemakkelijk verwarring mogelijk met het vrouwtje van het icarusblauwtje, dat ook bruine vleugels heeft. Het bruin blauwtje heeft op de onderzijde van de voorvleugel echter geen vlekje aan de basis van de vleugel, het icarusblauwtje wel. Ook ligt de bovenste van de twee vlekjes aan de voorrand van de achtervleugel bij het bruin blauwtje dicht tegen de bovenste rij van vlekjes, terwijl die bij het icarusblauwtje een stuk lager ligt.

Share
Geverifieerd door ExactMetrics