PJZ

Gewone pad

De gewone pad is een vrij grote, plompe pad met een opvallend wrattige huid. De algemene soort is vooral bekend van de jaarlijkse grote paddentrek. De gewone pad is niet echt kieskeurig. Loof- en naaldbossen, hakhoutbosjes, struwelen, verruigde terreinen, weilanden, zelfs in stedelijk of industriegebied: zolang er maar vochtige schuilplekken, voldoende eten en een poel in de buurt zijn. Ook tuinen en vochtige kelders bieden vaak een ideale schuilplek. Het is de meest algemene amfibiesoort in Vlaanderen.

Meer info op www.natuurpunt.be/pagina/gewone-pad !

Share
Geverifieerd door ExactMetrics