PJZ

Groentje

Het groentje komt algemeen voor in heel Europa, Noord-Afrika en Oost-Azië op schrale graslanden, heiden en bosgebieden. In België is de soort beperkt tot de Kempen en Wallonië in het zuid-oosten van het land.

Print Friendly, PDF & Email
Share