PJZ

Zwartsprietdikkopje

Het Zwartsprietdikkopje komt voor in graslanden met een vrij hoge en ruige vegetatie, zoals wegbermen of brede bospaden. De vleugels zijn lichtbruim tot geel zonder tekening op de bovenkant van de vleugels, in tegenstelling tot het Groot dikkopje. De geurstreep van het mannetje loopt evenwijdig aan de aders op de voorvleugel. Op de onderkant van de voorvleugel heeft de vleugelpunt geen andere kleur als de rest van de vleugel. De onderkant van de sprietknop is zwart.

Share
Geverifieerd door ExactMetrics