PJZ

Witgat

De witgat is een middelgrote, van boven zeer donkere steltloper die bij het wegvliegen altijd goed de opvallende witte stuit en staartbasis laat zien. Het Witgatje is bij ons vooral een doortrekker in voor- en najaar. Broeden doet hij in Scandinavie en Rusland.

Share
Geverifieerd door ExactMetrics