PJZ

Domeinen

Den Rooy Meerle

Den Rooy Meerle

In Den Rooy ontdek je verschillende biotopen en leefgebieden. Dwars door het gebied loopt de Heerlese loop. Een deel van het gebied ten zuiden van de Heerleseloop loop wordt beheerd als bloemrijk grasland. Door regelmatig te maaien en het maaisel af te voeren krijgen…

Share
Molenbeekvallei Vremde

Molenbeekvallei Vremde

De Molenbeek is een typische laaglandbeek. Ze stroomt door een vlak en wisselend landschap. In de bossen en houtkanten bloeit een rijke voorjaarsflora met o.a. sneeuwklokjes en slanke sleutelbloemen. De oude knotwilgenrijen zijn een favoriete broedplaats voor steenuilen. In de natte…

Share
Zwart Water

Zwart Water

Het Zwart Water maakt deel uit van het Turnhouts vennengebied en is gelegen op de grens van Merksplas en Turnhout. Op de natte overgangen van de vennen naar de heide ontstaan heel verschillende vegetaties met zonnedauw, snavelbies en klokjesgentiaan. De begroeiing…

Share