PJZ

Ekerse polders

Verscholen tussen de A12 en het havengebied bevinden zich ten noorden van Antwerpen met de Bospolder en het Ekers moeras, de Kuifeend en de Grote Kreek enkele schitterende stukken natuur.  

De Bospolder in Ekeren was vroeger poldergebied. Bij de havenuitbreiding zo’n dertig jaar geleden werd het gebied opgespoten. Daarna veroverde de natuur langzaam opnieuw het vernielde gebied. Graslanden, ruigten, bos en moeras wisselen er af met ondiepe plassen. Door moeras te herstellen en “wielen” of plassen die ontstaan zijn door dijkdoorbraken te ruimen, werd het gebied terug natter en waardevoller.

Meer info op www.natuurpunt.be/natuurgebied/bospolder !

Midden in de Antwerpse haven, meer bepaald in het rangeerstation Antwerpen-Noord, ligt het natuurgebied de Kuifeend en de Grote Kreek. Het is een overwinteringsgebied voor vogels, alsook een belangrijke trek- en broedplaats. Het is werkelijk een stukje boeiende natuur!

Meer info op www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-kuifeend-en-de-grote-kreek !

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door ExactMetrics