PJZ

Merksplas

Zwart Water
Zwart Water

Zwart Water

Het Zwart Water maakt deel uit van het Turnhouts vennengebied en is gelegen op de grens van Merksplas en Turnhout. Op de natte overgangen van de vennen naar de heide ontstaan heel verschillende vegetaties met zonnedauw, snavelbies en klokjesgentiaan. De begroeiing…

Share
Pomp-Poelberg
Pomp-Poelberg

Pomp-Poelberg

Deze natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide, die zich over het grensgebied van de gemeenten Beerse, Rijkevorsel en Merksplas uitstrekte. De vennen en poelen trekken heel wat bijzondere planten en dieren aan. Een hotspot voor salamanders en libellen en…

Share
Blackheide
Blackheide

Blackheide

De Blackheide in Beerse en Mersplas Is een relatief smalle strook aangeplant naaldbos naast een zeer grote kleiput. In dit gebied liggen ook enkele vennen, oude turfputten en stukken heide die de tand des tijds getrotseerd hebben (heide relicten). In de…

Share
Geverifieerd door ExactMetrics