PJZ

Lille

Visbeekvallei Lille
Visbeekvallei Lille

Visbeekvallei Lille

De vallei van de Visbeek is een van de waardevolste beekvalleien van Vlaanderen. Je kan er genieten van een typisch Kempens landschap met paarse heide, brede zandwegen en bloemrijke graslanden. Op nattere plaatsen vind je vennen, broekbossen en gagelstruwelen. In de Visbeekvallei…

Share
Kindernouw Lille
Kindernouw Lille

Kindernouw Lille

Het Kindernouw is nog een uniek geheel van laagveenmoeras, vochtige graslanden, houtkanten, bossen en vijvers. Het gebied heeft zijn oude landschapsstructuur (lange, smalle percelen, bomenrijen, houtkanten, poelen,…) goed behouden en is daarom beschermd als landschap. Door zijn grote afwisseling is het…

Share
Geverifieerd door ExactMetrics