PJZ

Bonte vliegenvanger

Bonte vliegenvanger

De bonte vliegenvanger is een zwart-witte zangvogel die graag in nestkasten broedt. De soort brengt veel tijd door in de boomkruinen.  Bonte vliegenvangers eten hoofdzakelijk (rupsen van) insecten. Vooral rupsen van de kleine wintervlinder zijn erg in trek.

Meer info op www.natuurpunt.be/pagina/bonte-vliegenvanger !

Print Friendly, PDF & Email
Share